Agile transformatie via IATM

Samen met Arie van Bennekum voert Erik Pot ook transformaties uit via het door Wemanity ontwikkelde IATM ofwel het Integrated Agile Transformation Model. Via deze methode wordt de transformatie gestructureerd en op een Agile wijze doorgevoerd. Het model biedt een aantal stappen die houvast geven bij een verandering in structuur, manier van werken en gedrag.

< Lees meer >

Modern Agile - Kijk verder...

Via de oprichter van Industrial Logic komt STUREND in aanraking met Modern Agile. Veel aandacht voor de principes van het manifesto uit 2001, maar wel met een frisse blik van vandaag. De focus ligt zoals bij veel van de dienstverlening die Industrial Logic uitvoert, op veiligheid en leren. Leer je mee?

< Lees meer >

Common Sense

Wellicht de meest onderschatte wijze om naar projecten te kijken. Klinkt het logisch om heel lang aan een project te werken, zonder tussentijds een resultaat op te leveren? Vaak niet. Waarom laten we ons dan toch steeds verleiden tot megalomane ideeën. Dan komt het toch neer op goed blijven kijken, discipline en gedrag. Hoe gedraag jij je in een project?

© 2017 STUREND. All Rights Reserved.