handchart Waar kunnen wij bij helpen 

 

Projectaansturing

Oftewel projectmanagement. Da's waar STUREND goed in is. Begeleiden van interne en externe mensen of teams naar een vooraf vastgesteld doel. Dat doel is helder, de weg ernaartoe vaak nog niet. Daar komt de flexibele (Agile) manier van aansturen om de hoek kijken. Idealiter met teams die steeds meer zelfsturend zijn, waardoor het daadwerkelijk aansturen van mensen minder wordt. In dat geval faciliteer ik steeds meer en kan het team naar de voorgrond treden!

Coachen

Oftewel een spiegel voorhouden. Want dat is het meest moeilijke bij veranderen. Ik coach op structuren maar vooral ook op gedrag. Dat laaste is namelijk de meest voorkomende scherprechter bij verwijderen van bariereres om op een andere manier te werken. Doel is daarbij om teams zo snel mogelijk zelfcorrigerend te laten worden. Ik maak mezelf graag snel voor jullie overbodig!

Faciliteren

Jullie die inhoud, ik het proces. Om vandaaruit naar gedragen resultaten toe te werken. Dat is de toegevoegde waarde van faciliteren. Dat is niet alleen bij beleidsvraagstukken, of teambuilding van belang. Het kan zelfs bij een simpele vergadering al vruchten afwerpen!

Trainen

Als je iets wilt bereiken is kennis een van de vereisten. Het helpt bij een Agile manier van werken bijvoorbeeld als je binnen een organisatie dezelfde taal spreekt. Of dezelfde structuren en afspraken maakt. STUREND helpt daarbij met traininingen voor SCRUM, Kanban, Agile Primers of specifiek maatwerk.

kado

Helpt Agile dan bij alles?

Je hoort wel heel veel van Agile, toch?. En dan vooral een Agile manier van werken gebruiken om een verandering door te voeren. En dat is niet de beste reden om te veranderen. Als je sneller wilt leveren, meer waarde wil toevoegen, dan is verandering wel nodig. En dan is een verandering naar een Agile manier van werken een goed middel. Nooit het doel op zich!

Projectmanagement

Prince2, DSDM, RAD. Zelfs Jan Boeren Fluitjes. Sturend heeft een theoretisch basis én praktijkervaring.

Ik wil meer zien

Faciliteren

U de inhoud, wij het proces. Om samen gedragen uitkomsten te realiseren. Ook met Lego Serious Play.

Meer over...

Trainen

De basis, da's vaak nodig voordat je kan verbeteren. Wil jij Agile Project Management, SCRUM, Kanban?

Ik wil meer leren!

Coachen

Wil je ondersteuning, of gewoon eens een gesprek over hoe het gaat. Dat kan!

Help, ik wil gecoached worden!
© 2017 STUREND. All Rights Reserved.